Recruitment &  Selection Sales

Door jarenlang zelf werkzaam te zijn geweest binnen Sales en Business Development, gericht op de zakelijke dienstverlening, hebben wij als ervaringsdeskundige een compleet beeld van de benodigde profielen, de bijbehorende hard- en softskills en daarnaast de gevraagde know how. Wij beschikken zowel over een aanzienlijk netwerk, als de daadwerkelijke kennis om deze rollen succesvol te kunnen invullen. Deze combinatie zorgt ervoor dat wij een 360 graden service kunnen aanbieden in het juist werven en selecteren van kandidaten binnen het Sales en Business Development domein.

Advanced Sales Selection

Ons werk stopt niet bij het vinden van de juiste kandidaat. Wij zijn pas tevreden als de kandidaat ook zijn/haar draai heeft gevonden. Bij het tekenen van de arbeidsovereenkomst wordt er een plan opgesteld waarbij een aantal meetbare doelen worden geformuleerd en vastgelegd. Het doel is dat de nieuwe medewerker deze in het eerste half jaar gaat behalen. Wij zijn pas tevreden als er na een halfjaarlijkse evaluatie teruggekeken kan worden op een geslaagde startperiode voor alle betrokken partijen.

Dat noemen wij bij Jij&Zij Advanced Sales Selection. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van onze specialisten op 085-0703189